Team klassement

– English version below –

Dit jaar is er ook een teamklassement bij de Campusloop. Dit is niet ter vervanging voor het lopen van een individuele afstand maar biedt de mogelijkheid om bijvoorbeeld met wat vrienden te kijken of je sneller bent dan andere teams.

Inschrijving

Om een team in te schrijven moeten de vier deelnemers eerst via de normale inschrijving worden opgegeven. Om vervolgens mee te tellen in het team klassement moeten de namen van de deelnemers + de team naam gemaild worden naar campusloop@kronos.nl .

Regels

Een team bestaat uit niet meer en niet minder dan vier deelnemers. Deze dienen zich eerst in te schrijven voor de Campusloop via de voorinschrijving alvorens deel uit te kunnen maken van een team. Deelnemers in een team mogen zich op verschillende afstanden ingeschreven hebben en ook mixed teams zijn toegestaan.

Prijzen en uitslag

Omdat de Campusloop uit meerdere afstanden bestaat hanteren we een punten-systeem in plaats van een tijdsysteem voor het bepalen van de einduitslag in het teamklassement. Elke deelnemer uit een team krijgt punten aan de hand van zijn/haar positie op de individuele afstand. De positie word vervolgens gedeeld door het aantal deelnemers op die afstand. Deze punten worden bij elkaar opgeteld en het team met de laagste uitslag wint.

Er is een prijs te winnen, het team met het laagste puntenaantal krijgen naast een podiumplaats ook een taart uitgereikt. Er is geen onderscheid tussen dames-, heren- of mixed teams.

Mocht het zo zijn dat twee teams met een gelijk puntenaantal eindigen dan delen zij hun plaats in het klassement. De eerstvolgende plek in het klassement wordt overgeslagen.

Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Fouten en wijzigingen voorbehouden.

– English version below – 

There will be a team ranking again this year. This will not substitute running an individual distance, but gives the possibility to see if your team is faster than other teams. 

Registration

To register as a team, all four participants have to sign up via the normal registration system. The team can then be registered by send an email including the names of the members of the team + the name of the team to: campusloop@kronos.nl

Rules

A team consists of exactly four members. The members have to be registrated before they can form a team. The teammembers can be registered for different distances and can be of different gender. 

Prizes and resulst

The Campusloop has different distances, so the team results will be measured by points. Every member gets a number of points, based on their ranking in the category they participate in. This number of points is divided by the number of participants in that category. The points of all members will be added together, and the team with the least points is the winner. 

There will be one prize, for the team with the least amount of points. There will be no difference between men, women or mixed teams. 

If two teams have the same amount of points, then they will share their place in the ranking. The next place in ranking will be skipped.  

No rights can be derived from this page.